Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008

"The lights glow"

The lights glow.
What will happen next?

Night has fallen,
The rain drops.
What will happen next?

Night will deepen,
He does not know.
What I will say to him?

When he has gone
I'll have a word in his ear
And say what I was about to say.
At the meeting about to happen,
Which has now taken place.

But he said nothing
At the meeting about to take place,
It is only now that he turns and smiles
and whispers.
I do not know.
What will happen next?

Poem 1981
Harold Pinter

"The examination of reality through Art."

Χάρολντ Πίντερ,ο κορυφαίος του μοντερνισμού είπε για τη τέχνη:

"Δεν υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός ανάμεσα στο πραγματικό και
στο μη πραγματικό ούτε ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα.
Ένα πράγμα δεν είναι κατ' ανάγκην είτε αληθινό είτε ψεύτικο.
Μπορεί ταυτόχρονα να είναι αληθινό και ψεύτικο"
Loading...